Qui som

MCM CONSTRUCCIÓ

 

Avui en dia la construcció s'ha de contemplar des de la perspectiva de la sostenibilitat. No és moment d'invertir en projectes que no estiguin fonamentats en el sistema de construcció sostenible, tant des del punt de vista arquitectònic com econòmic, mediambiental o de seguretat. Per a projectes dissenyats i realitzats pel nostre grup, el complement d'inversió necessari per aconseguir aquest objectiu és a càrrec de MCM GROUP.

MCM ENGINYERIA

 

Dissenya i proposa projectes de façanes de nova generació, basats en el sistema de doble pell. Aquest sistema permet l'explotació comercial i econòmica de les façanes, així com un nou sistema d'evacuació.

MCM ESCAPING

 

Estudia i proposa un sistema d'evacuació (patentat) per a edificis d'alçades superiors a cinquanta metres, en cas de sinistre. Amb aquest sistema d'evacuació s'optimitza la superfície de la construcció en permetre l'evacuació de les plantes a través de la segona pell i, per tant, evitar la construcció del sistema contra incendis a l'interior de l'edifici.

MCM PUBLICITAT

 

Realitza estudis de disseny i inversió per a l'explotació publicitària de les façanes amb l'innovador sistema de leds (patentat), mitjançant projecte realitzat per MCM ENGINYERIA i inversió de MCM GROUP, sense cost addicional per part de la propietat.

MCM SERVEIS

 

S'ocupa del manteniment posterior dels serveis d'evacuació i explotació publicitària.