Inauguració de La Masia (per Barça TV)

FC BARCELONA i MCM GROUP s'uneixen en la nova Masia per posar en marxa el model econòmic d'explotació publicitària per leds en façanes de doble pell. 

Sistema patentat per MCM GROUP a tot el món per als pròxims 20 anys.

www.mcmpublicidad.es