COMUNICAT DE PREMSA (23 de Octubre 2014)

Audiència prèvia MCM vs FCB

En el dia d'avui s'ha celebrat l'audiència prèvia del procediment seguit per MCM contra FCB davant el Jutjat de Primera Instància nº2 de Barcelona. La magistrada Jutge ha fixat amb gran precisió i nivell de detall l'objecte de debat, demostrant un perfecte coneixement de l'assumpte i dels punts de divergència entre MCM i FCB.

En el seu moment FC Barcelona va pagar a un tercer la quantitat que deu a MCM (uns 180.000 euros inclosos interessos de demora) en concepte de construcció de la Masia. L'empresa que presideix Antonio García-Valdecasas ha demandat el club per aquest impagament, sobre la base que el Barça hauria abonat la xifra reclamada al compte d'una persona aliena a MCM.

El judici està assenyalat per al dia 9 d'abril de 2015 i intervindran com a testimonis el Sr Emili Sabadell per part de l'entitat blaugrana i diversos arquitectes, inclòs el Sr Josep Llobet (PB2) que és el tercer en qüestió, de manera que la seva declaració es presumeix clau. FCB al·lega que no paga a MCM perquè ha hagut de fer-se càrrec d'una factura del Sr. Llobet (PB2), la qual cosa rebutja la demandant MCM per ser el Sr. Llobet un arquitecte contractat directament per FCB i que no guarda cap relació contractual amb MCM, això sense perjudici que MCM també nega que l'esmentat arquitecte hagi intervingut en el projecte de façana de doble pell. La seva declaració, sol·licitada pels advocats de MCM, ha de servir per aclarir per tant l'autenticitat o no dels conceptes de la factura, així com l'existència o no de connivència entre el Sr. Llobet i el FCB per a la seva emissió, fets considerats com controvertits en el present procediment i que fàcilment podrien derivar en un nou procés judicial, en aquest cas penal, contra els actuals gestors de FCB, inclòs el seu director general Antoni Rossich.

 

Recomendar esta página en: