COMUNICAT DE PREMSA (30 de Juliol de 2014)

El FC Barcelona ha provisionat segons els seus comptes anuals, presentades pel vicepresident Javier Faus aquesta setmana, un milió d'euros per atendre al contenciós judicial que l'empresa MCM va iniciar contra el club de futbol Barcelona. La reclamació judicial de MCM és de 100 milions d'euros i el FC Barcelona no ha sabut explicar els criteris pels quals només han provisionat un 1% de la totalitat reclamada. Provisió que sembla irrisòria si tenim en compte que la demanda judicial ha estat admesa a tràmit, que en la fase del procés en què estem s'han admès la majoria de proves i testimonis proposats per MCM i que el mateix tribunal ha habilitat tota una setmana per celebrar aquest judici, sabent que serà llarg, complex i de gran transcendència.

Signat: Mario Conde Conde

 

Recomendar esta página en: