Avís legal


1. - IDENTITAT I ALTRE INFORMACIÓ DEL TITULAR DEL WEB.

El titular del web és la societat espanyola, MUR CORTINA MODULAR GROUP, SL, amb domicili a Avda Corts Catalanes, 9-11, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelonaal Tom 41311, Foli 81 , Full. B-380.713 i NIF B65131021.

2. - ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS.

Les presents Condicions (en endavant anomenades Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquesta Web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL.

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i, suposa l'acceptació plena d'aquest usuari, de totes i cadascuna de les condicions i termes que s'incorporen en el present Avís Legal. El contingut de la web no té caràcter vinculant ni valor contractual.

El titular del Web pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal, i sobre les quals s'informarà a l' Usuari en cada cas concret.

3. - ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

3.1. L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic.

3.2. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il · lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui lesionar o causar danys al lloc web i els seus serveis, als béns i drets de MCM GROUP, els seus anunciants, usuaris o en general de qualsevol tercer.

3.3. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del web o de tercers.

4. - PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d'aquest lloc web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il · lustracions , fotografies, i altres elements que apareixen a la web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Web estan protegits per la Llei

El titular del Web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel · lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis i productes oferts a la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel · lectual i / o industrial del titular del Web o del titular dels mateixos.

5. - RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l'Ús de la web.

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col.laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en la Web, no obstant això, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta web.

L'Usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basat en la utilització per l'Usuari de la Web. Si escau, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del web amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del web.

El titular del Web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web.

Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control del titular del Web.

El titular del Web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 
5.3. Responsabilitat per links.

Els enllaços o links continguts al web poden conduir a l'Usuari a altres web gestionats per tercers.

El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

6. - OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular dela web a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel · lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal .

La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti al titular del Web, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular del web el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.

7. - Modificacions de les condicions d'ús

El titular del web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús de la present Web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

8. - LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d'aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.